Bättre kött nu

Varje dag serverar förskolor, skolor och äldreboenden ca 3 miljoner måltider. Vilka råvaror som används bestäms i kommunens offentliga upphandlingar vars grundläggande syfte är att säkerställa en rättvis konkurrens bland leverantörer runtom i Europa. Förutsättningarna ser dock annorlunda ut för Sveriges djurbönder som måste förhålla sig till högre djurskyddskrav och därför förlorar chansen att konkurrera mot billigare alternativ.

 

Vi tycker att det är viktigt att djur behandlas bra och rätt under hela sin livstid och att barn och gamla får äta lika gott som du kan göra hemma vid middagsbordet. Tycker inte du också att allt kött som tillagas i Sveriges offentliga kök ska följa svenska djurskyddsregler?

 

Visa politikerna att du tycker att skolbarn och äldre ska få äta lika bra kött som vi andra – skriv under vårt upprop!

 

Vi kräver bra kött för alla. Gör det du också.

 

Intresset för kvalitetskött ökar. Idag finns svenskt kvalitetskött i de flesta butiker. I butiken får vi konsumenter ett val. När du köper den mat du serverar hemma kan du välja dina varor av kött, grönsaker och mejeriprodukter, medan de som äter i offentliga kök inte har det valet. De är hänvisade till den mat som serveras och kvaliteten varierar. Regler och lagstiftning gör det svårt att ställa tillräckliga kvalitetskrav i upphandlingen. Det vill vi ändra på. Vi tycker att svenska djurskyddsregler också bör gälla vid upphandling av kött till offentliga måltider. På så sätt kan vi säkra att djuren haft det bra och att köttet är av god kvalité.

 

Barn och äldre borde få tillgång till samma kvalitetskött som vi själva äter hemma. Också barn och äldre borde kunna få känna att köttet de äter kommer från djur som behandlats väl. Därför tycker vi att kommuner och landsting ska ställa krav på att allt kött som köps för skattepengar uppfyller de regler som gäller för svenskt djurskydd och som svenska bönder redan lever upp till.

 

Om vi går före och ställer de här kraven i Sverige bidrar vi till att höja djurskyddsnivån i övriga Europa, eftersom många vill exportera sina varor till oss.

 

Läs mer

Skriv på här

Meddelande

[signature]

Share this with your friends:

   

Hjälp andra att hitta hit och ta ställning dela uppropet på facebook och twitter:

Antal påskrifter just nu: 2044

Politiker som TAGIT STÄLLNING

FLER

snabbfakta

Frågor & svar

Läs mer …

Vad är offentlig upphandling?

Läs mer …

Vad är etiskt kött?

Läs mer …

Jag kräver bättre kött nu. Gör du
också det?

- Britt-Marie Stegs, VD Hälsingestintan

 

För femton år sedan startade Britt-Marie Stegs köttkonceptet och varumärket Hälsingestintan. Hon gjorde det för att hon brann för att förändra en dålig situation för både konsumenter och lantbrukare. Utbudet i butikerna var under all kritik och svenskt kvalitetskött fanns inte att uppbringa. Det enda man hittade i butik var anonymt nötkött utan kvalitetssortering.

 

Britt-Marie skapade då ett helt nytt koncept för svenskt kvalitetskött och det blev grunden för Hälsingestintan – att kunna erbjuda och tillgängliggöra svenskt kvalitetskött till medvetna konsumenter runt om i hela landet.

 

I dagsläget jobbar Hälsingestintan med nästa steg i strävan efter att kunna erbjuda etiskt kött. Mobila slakterier som kommer direkt till utvalda gårdar och kött från djur som sluppit långa och trånga slakttransporter. Gårdar med god djuromsorg, fullständig spårbarhet av kött som är noga utvalt, hängmörat och dessutom gott.

 

Vi tycker att alla ska ha rätt till bra kött.

 

sign

Läs mer om Hälsingestintan

Gustav Fridolin

Miljöpartiet

Språkrör

Tycker du att vi ska ställa krav på svenska djurskyddsregler vid offentliga upphandlingar av mat till förskolor, skolor och äldreboenden?

Ja. Snarare, djurhänsyn ska nå upp till minst den nivå som svensk lag kräver. Det är ännu bättre att ställa tuffare krav, t.ex. motsvarande Kravs nivå för certifierad ekologisk produktion.

Varför tycker du att det är viktigt?

När människan håller djur har vi också ett ansvar för att se till att djuren har det bra. Djuren ska bl.a. få utlopp för sina naturliga beteenden. Våra konsumtionsbeslut kan påverka vad som produceras och hur. När folk får välja – i köttdisken – väljer man gärna svenskt, eller Krav. Då bör politikerna välja minst samma standard när de väljer åt folk.

Vad skulle du rekommendera andra att göra för att visa våra kommunpolitiker att det är viktigt att ha stränga regler för det kött som serveras i våra offentliga kök?

Rösta på ett parti som driver denna fråga – som miljöpartiet. Hör av dig till en lokalpolitiker och tala om vad du tycker. Det är bra att prata med politiker. Sök andra som brinner för samma fråga, samarbeta och stötta varandra.

Gustav Fridolin

Miljöpartiet

"Djurhänsyn ska nå upp till minst den nivå som svensk lag kräver. Det är ännu bättre att ställa tuffare krav, t.ex. motsvarande Kravs nivå för certifierad ekologisk produktion."

Fredrick Federley

Centerpartiet

"Maten till våra barn i förskolor och skolor samt äldreboende är solklart viktig ur många aspekter; trivsel, näring, glädje, samvaro. Kravet på svenska djurskyddsregler vid offentlig upphandling innebär en kvalitetshöjning vad gäller både djuromsorg och smak. Vi har en av världens strängaste djurskyddsregleringar och det ska vi vara stolta över. "

Marit Paulsen

Folkpartiet

"För mig handlar det främst om folkhälsan. Antibiotikaresistensen klassas som ett av de största hoten mot mänsklighetens framtid av Världshälsoorganisationen WHO. Idag används någonstans mellan hälften och två tredjedelar av världens antibiotika till djur. Den svenska djuruppfödningen använder, i dagsläget, minst andel antibiotika i världen i sin uppfödning. Då blir det för mig självklart att vi ska värna den svenska djuruppfödningen."

Eskil Erlandsson

Centerpartiet

"Jag tycker att vi i de offentliga upphandlingarna ska ställa krav på minst motsvarande svenska djurskydds- och miljöregler så att vi säkerställer att det kött som köps in har producerats med schyssta villkor."

Matilda Ernkrans

Socialdemokraterna

"Bra mat av god kvalitet är något vi ska vara rädda om"

Helena Leander

Miljöpartiet

"Vi ska ha ett starkt djurskydd i Sverige, men då kan vi inte gärna köpa in mat till offentliga kök som skulle vara olaglig om den framställts i Sverige."

Magnus Kindbom

Centerpartiet

"Svenska bönder lever upp till högt ställda krav på djurhänsyn och miljö och det tycker jag är bra. På samma gång tycker jag att det är viktigt att vi tar samma ställning när vi väljer att köpa in kött till de offentliga köken."

Göran Hådén

Miljöpartiet

"Kontakta politiker, skriv insändare, rösta på partier som driver på för detta..."

Rolf Andersson

Miljöpartiet

"Den offentliga måltiden ska inte innehålla bekämpningsmedel, antibiotika och hormoner. Du ska kunna äta din köttbit utan att mista aptiten, även om du visste hur djuret levt och dött."

Jörgen Edsvik

Socialdemokraterna

"Många föräldrar och anhöriga bryr sig idag om vilken mat som serveras och dessa dialoger är ett bra sätt att påverka oss politiker."

Anna Steele

Miljöpartiet

"I takt med stordrift och antibiotikaanvändning så måste vi kunna se till att omställning till ännu bättre djurhållning och kvalitet blir styrande snarare än kostnader."

Stefan Svanström

Kristdemokraterna

"Om vi ska få en hållbar köttproduktion måste fler efterfråga kött med hög etisk standard. Den möjligheten måste vi också erbjuda barn och äldre."

Christina Hedin

Vänsterpartiet

"Det är viktigt att djuren som vi äter skall ha haft det bra, oavsett om de är uppfödda i Sverige eller i andra länder. Nu kan vi se att det importeras griskött där vi vet att reglerna inte har följts."

Maria Levin

Folkpartiet

"Våra svenska seriösa bönder är föregångsmän/kvinnor i sitt sätt att arbeta med djur och djurhållning, levererar kött som inte är manipulerat och/eller medicinerat vilket ger oss ett bra och friskt kött. De människor som inte kan välja själva pga skola vård och omsorg skall serveras mat som är rakt igenom frisk och som dessutom inte rest runt halva jordklotet."

Isabel Enström

Miljöpartiet

"För djuren skull, för lantbrukarnas skull och för att vi som medborgare ska veta att den mat vi äter är producerad på ett bra sätt och utan onödig antibiotika."

Kerstin Dreborg

Miljöpartiet

"Vi kan inte servera kött i våra verksamheter som vore olagligt att producera i Sverige."

Jenny Lundström

Miljöpartiet

"Om inte det offentliga Sverige lever upp till de krav vi ställer på djurhållningen genom vår djurskyddslag, som ju är den bästa i världen, så sviker man både den djurskyddsnivå som vi anser ska gälla för djurhållning, och man sviker också alla de duktiga bönder som vi har i Sverige. Man sviker också djuren, eftersom man då inte bidrar till en hållbar djurhållning och dessutom sviker man folkhälsan, eftersom antibiotikaförbrukningen är så mycket högre i de länder som vissa kommuner importerar från jämfört med Sverige."

Jacob Risberg

Miljöpartiet

" Barn och äldre är värda bättre mat. Och om vi ska klara en djurhållning som föder hela världen krävs att det sker under former som gör att varken djur eller natur lider."

Sten Hallberg

Miljöpartiet

"Ta reda på hur din lokala politiker ställer sig till frågan. Använd sedan din röst och rösta efter din övertygelse!"

Maria Gardfjell

Miljöpartiet

"Jag skulle rekommendera alla att besöka en ekologisk köttproducent för att få information om djurhållning."

Örjan Berglund

Centerpartiet

"Det är helt orimligt att staten först bestämmer vissa regler för produktionen av mat, men att har andra regler då man skall köpa in maten."

John Widegren

Moderaterna

"Alla i Sverige, gamla som unga förtjänar att äta mat som är fri från hormoner och antibiotika. Det ger dessutom svenska bönder ett mervärde till att producera enligt några av världens tuffaste miljö- och djurskyddsregler."

Jörgen Nord

Folkpartiet

"Det är ju själva vitsen med hela djurskyddslagstiftningen- att den följs och att våra djur lever ett bra liv."

Markus Evensson

Socialdemokraterna

"Är det inte en självklarhet att vi ska servera mat som kommer från goda förhållanden? Kvalitetskrav är viktiga och det är en otroligt viktig signal till producenter att vi vill följa svenska regler!"

Margit Silvheden

Centerpartiet

"Jag vill veta att inga otillåtna tillsatser eller antibiotika finns i livsmedel som serveras på skolor och i äldreomsorg."

Ulrica Högbergh

Vänsterpartiet

"Mat är inte en vara vilken som helst - människor behöver kunna veta vilka villkor maten de äter produceras under. Djur är dessutom kännande varelser som vi ska visa respekt för."

Alexandra Braf

Kristdemokraterna

"För mig är det en självklarhet att svenska djurhållningsregler ska gälla vid upphandling. Vi har stränga krav av en anledning och det offentliga borde inte kunna upphandla kött som inte är lagligt att producera i Sverige. Det är dessutom så att de höga nivåer av antibiotika och hormoner som finns i exempelvis tyskt och dansk kött kan vara farligt - och det borde vi verkligen inte servera våra barn, sjuka och äldre."

Jeanette Bohman

Centerpartiet

"Vi måste komma ifrån att allt som köps ska vara så billigt som möjligt. Då svenskt djurskydd är en garanti både för att djuren levt ett bättre liv och att vi inte matas med antibiotika från fläskköttet, det ska vi få av doktorn i stället, är det också ett sätt att värna folkhälsan bland våra barn och gamla."

Lars Karlsson

Folkpartiet

"Det är viktigt både för djuren och för den mänskliga folkhälsan. Djuren måst ha ett drägligt liv och vi måste få en bättre kontroll på vad maten vi äter innehåller. "

Stefan Nypelius

Centerpartiet

"Det är väl fullt logiskt att samhället ställer samma krav vid inköp som det ställer på produktionen inom landet. Det kommer ge den svenska bonden möjlighet att konkurrera på samma villkor."

Marko Maripuu

Folkpartiet

"Som enskild person kan man framför allt påverka genom att köpa så mycket svenskt kött som möjligt. Och påverka politikerna också genom att tala om var man står och hur man själv gör! "

Marléne Tamlin

Miljöpartiet

"Jag trycker att skattepengar ska användas på ett ansvarsfullt vis, både ur ekonomiskt, miljömässigt och etiskt perspektiv."

Tommy Andersson

Centerpartiet

I Sverige producerar bönderna mat utifrån ett av världens tuffaste regelverk.
Det ska vi vara stolta över!
Då ska vi inte importera och servera mat som är olaglig enligt svensk lag att producera.

Katharina Wallenborg

Drevvikenpartiet

"För mig handlar det först och främst om djurens väl och ve. Men krav på bra djurhållning är också kopplat till bättre hälsa, så det blir alltså en vinst för både djur och människor."